QUY ĐINH ĐỔI HÀNG 

Đổi hàng miễn phí trong vòng 30 ngày.

Sản phẩm phải còn mới 100%, chưa sử dụng HOẶC lỗi nhà sản xuất.

các sản phẩm mua trong chương trình KM vui lòng gửi kèm theo đầy đủ quà tặng theo mỗi chương trình KM.

Giá trị chênh lệch được tính bằng:

Sản phẩm muốn đổi tính giá thực tế khách hàng đã thanh toán cho Verage Việt Nam 


QUY ĐINH TRẢ HÀNG

trong vòng 30 ngày

Đổi hàng hoàn tiền trong ngay cho khách hàng.

Sản phẩm đổi phải còn mới 100% chưa sử dụng.

lỗi nhà sản xuất.

các sản phẩm mua trong chương trình KM vui lòng gửi kèm theo đầy đủ quà tặng theo mỗi chương trình KM.

Verage Việt Nam hoàn lại số tiền cho Quý Khách.


Gọi ngay SMS